Αρχές και Θέσεις

Αρχές και Θέσεις λειτουργίας της  Ραδιουργίας FM

[ Λειτουργία συνέλευσης ]

1. Η γενική συνέλευση της Ραδιουργίας FΜ είναι ανοικτή, με οριζόντια δομή και ισότιμα μέλη. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ίσο δικαίωμα λόγου, ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της αυτόνομα.

3. Μέλη δεν μπορούν να είναι: α)όσοι έχουν αστυνομική ιδιότητα (ιδιωτική, δημοτική ή κρατική) β)όσοι ανήκουν σε παρακρατικές, φασιστικές, εθνικιστικές οργανώσεις ή συνεργάζονται με αυτές και προβαίνουν σε παρόμοιες εκδηλώσεις γ) όσοι έχουν την ιδιότητα μόνιμου στρατιωτικού.

[ Λειτουργία σταθμού ]

4. Ο ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα, όπως έντυπα , αφίσες κ.α. αλλά δεν συνεργάζεται, ούτε συνδιαλέγεται με κανένα αστικό μμε και κρατικό ή θεσμικό φορέα.

5. Ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της αυτοοργανωσης, δεν έχει κερδοσκοπικό ή εμπορευματικό χαρακτήρα, διαφημίσεις, χορηγούς. Όσες εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης γίνονται, αφορούν την λειτουργία και την εξέλιξη του σταθμού.

6. Οι εκπομπές μπορεί να έχουν πολιτικό, πολιτιστικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

7. Μέσα από τις εκπομπές δεν εκφράζονται κρατικά, κομματικά, παραταξιακά, οικονομικά, προσωπικά συμφέροντα.

8. Δεν εκφράζονται ρατσιστικά, σεξιστικά μηνύματα ούτε προσβάλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

9. Δεν προωθούνται εθνικιστικές και πατριωτικές απόψεις.

10. Εκδηλώσεις κομματικές ή παραταξιακές μπορούν να καλυφθούν ειδησεογραφικά από τις εκπομπές αλλά δεν προπαγανδίζονται από αυτές.

[ Παραγωγοί εκπομπών ]

11. Κάθε παραγωγός εκπομπής οφείλει να συμφωνεί με τις αρχές και τις θέσεις λειτουργίας του σταθμού. Στην περίπτωση διαφωνίας παραπέμπουμε στη πρόταση 17.

12. Η έκφραση, οι επιλογές και οι απόψεις του κάθε παραγωγού, από την στιγμή που δεν αντιβαίνουν τις αρχές και τις θέσεις που έχουν τεθεί, δεν περιορίζονται, ούτε λογοκρίνονται από την γενική συνέλευση.

13. Η έκφραση, οι επιλογές και οι απόψεις του κάθε παραγωγού δεν εκφράζουν απαραίτητα και την γενική συνέλευση.

14. Κάθε παραγωγός έχει την ευθύνη των όσων λέγονται ή γίνονται στις εκπομπές που επιμελείται ή παρουσιάζει. Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι αρχές και οι θέσεις που έχουν τεθεί, θίγεται ως ζήτημα στη γενική συνέλευση και μόνο σε αυτή.

15. Κάθε παραγωγός δεν ενεργεί μεμονωμένα εξ ονόματος της γενικής συνέλευσης χωρίς να έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αυτής.

16. Η γενική συνέλευση και ο καθένας ατομικά φροντίζει για την τήρηση όλων των παραπάνω.

[ Επαναπροσδιορισμός Αρχών και Θέσεων ]

17. Οι αρχές και οι θέσεις μπορούν να αμφισβητηθούν ή να τροποποιηθούν παρουσία γενικής συνελεύσεως από οποιοδήποτε μέλος, παλιό ή νέο, το οποίο όμως οφείλει να τεκμηριώσει και να διατυπώσει εναλλακτική πρόταση αναφορικά με τα υπό αμφισβήτηση σημεία.