Αναμεταδόσεις θεματικών εκπομπών και εκδηλώσεων

 Δευτέρα 04/02 – Ώρα 22.00: Θεματική εκπομπή για τα “Κίτρινα Γιλέκα” με τηλεφωνική επικοινωνία με άτομα που βρίσκονται στην Γαλλία. Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε και μεταδόθηκε στις 24/01 από τις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης 93,8FM

 Τρίτη 05/02 – Ώρα 10.15: Εκπομπή για την Action Directe (Άμεση Δράση) στην Γαλλία από την σειρά εκπομπών “Αντίσταση κατά της Αρχής” του 1431 AM. Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε και μεταδόθηκε στις 29/01 από τον 1431 ΑΜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.