Προβολή στην κατάληψη Apertus για τις προλεταριακές ταραχές του 2011 στην Αγγλία και bar-καφενείο με ήχους από τις γειτονιές των Αγγλικών μητροπόλεων

provoli_eng-2

Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα της κατάληψης Apertus

Leave a Reply

Your email address will not be published.