Προσωρινή διακοπή του προγράμματος λόγω εργασιών συντήρησης

H ροή του προγράμματος του σταθμού θα διακοπεί προσωρινά σήμερα για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια του απογεύματος λόγω εργασιών συντήρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.